Ümumi müddəalar

1.Bu fərdi məlumatların emalı siyasəti 27 iyul 2006-cı il tarixli Federal Qanunun tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilmişdir. 152-FZ nömrəli «Şəxsi məlumatlar haqqında» (bundan sonra Fərdi məlumatlar haqqında Qanun) və fərdi məlumatların emalı qaydasını və HYUN GLOBAL tərəfindən qəbul edilən fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirləri müəyyən edir — KIM TAEHYUN ( bundan sonra Operator adlandırılacaq).
1.1. Operator öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ən mühüm məqsəd və şərt kimi şəxsi məlumatlarının emalı zamanı insanın və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarına, o cümlədən şəxsi toxunulmazlıq, şəxsi və ailə sirri hüquqlarının qorunmasını qarşıya qoyur.
1.2. This Operator’s policy regarding the processing of personal data (hereinafter referred to as the Policy) applies to all information that the Operator can obtain about visitors to the website https://hyunglobal.net/.

2. Siyasətdə istifadə olunan əsas anlayışlar 2.1. Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış emalı — kompüter texnologiyasından istifadə edərək fərdi məlumatların emalı.
2.2. Fərdi məlumatların bloklanması şəxsi məlumatların emalının müvəqqəti dayandırılmasıdır (fərdi məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün emal lazım olmadığı halda).
2.3. Web sayt —https://hyunglobal.net/; şəbəkə ünvanında İnternetdə mövcudluğunu təmin edən qrafik və məlumat materialları, habelə kompüter proqramları və verilənlər bazaları toplusu.
2.4. Fərdi məlumatların informasiya sistemi — verilənlər bazalarında olan fərdi məlumatların və onların işlənməsini təmin edən informasiya texnologiyaları və texniki vasitələrin məcmusudur.
2.5. Şəxsi məlumatların şəxsiyyətsizləşdirilməsi — nəticədə əlavə məlumatlardan istifadə etmədən müəyyən bir İstifadəçi və ya fərdi məlumatların digər subyekti tərəfindən fərdi məlumatların mülkiyyətini müəyyən etmək mümkün olmayan hərəkətlər.
2.6. Fərdi məlumatların emalı — toplanması, qeydə alınması, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), çıxarılması daxil olmaqla, fərdi məlumatlarla avtomatlaşdırma vasitələri ilə və ya istifadə olunmadan həyata keçirilən hər hansı bir hərəkət (əməliyyat) və ya hərəkətlər (əməliyyatlar) məcmusudur. , şəxsi məlumatların istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, girişi), şəxsiyyətsizləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi.
2.7. Operator — fərdi məlumatların işlənməsini təşkil edən və (və ya) həyata keçirən, habelə fərdi məlumatların emalının məqsədlərini, fərdi məlumatların tərkibini müəyyən edən dövlət orqanı, bələdiyyə orqanı, hüquqi və ya fiziki şəxs, müstəqil və ya digər şəxslərlə birgə. emal edilməli, fərdi məlumatlar ilə həyata keçirilən hərəkətlər (əməliyyatlar).
2.8 Şəxsi məlumatlar – https://hyunglobal.net/ saytının konkret və ya müəyyən edilmiş İstifadəçisinə birbaşa və ya dolayısı ilə aid olan hər hansı məlumat;
​2.9. İstifadəçi – https://hyunglobal.net/ saytına daxil olan istənilən şəxs;
2.10. Fərdi məlumatların verilməsi — fərdi məlumatların müəyyən bir şəxsə və ya müəyyən bir dairəyə açıqlanmasına yönəlmiş hərəkətlər.
2.11. Fərdi məlumatların yayılması — şəxsi məlumatların qeyri-müəyyən dairələrə açıqlanmasına (fərdi məlumatların ötürülməsinə) və ya qeyri-məhdud sayda şəxslərin şəxsi məlumatları ilə tanışlığa, o cümlədən şəxsi məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində açıqlanmasına, məlumatların yerləşdirilməsinə və telekommunikasiya şəbəkələri və ya şəxsi məlumatlara hər hansı başqa yolla girişin təmin edilməsi.
2.12. Fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi fərdi məlumatların xarici dövlətin ərazisinə xarici dövlətin orqanına, xarici fiziki və ya xarici hüquqi şəxsə ötürülməsidir.
2.13. Fərdi məlumatların məhv edilməsi — fərdi məlumatların və (və ya) fərdi məlumatların maddi daşıyıcılarının informasiya sistemində fərdi məlumatların məzmununun sonrakı bərpasının mümkünsüzlüyü ilə fərdi məlumatların geri qaytarıla bilməyəcək şəkildə məhv edilməsi ilə nəticələnən hər hansı hərəkətlər.

3. Operator İstifadəçinin aşağıdakı şəxsi məlumatlarını emal edə bilər
3.1. Tam adı.
3.2. E-poçt ünvanı.
3.3. Telefon nömrələri.
3.4. Sayt həmçinin İnternet statistika xidmətlərindən (Yandex Metrika və Google Analytics və s.) istifadə edərək ziyarətçilər (o cümlədən kukilər) haqqında anonim məlumatları toplayır və emal edir.
3.5. Siyasət mətnində yuxarıda göstərilən məlumatlar fərdi məlumatların ümumi konsepsiyası ilə birləşir.

4. Fərdi məlumat subyektlərinin əsas hüquq və vəzifələri
4.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalının məqsədi e-poçt göndərməklə İstifadəçini məlumatlandırmaqdır; sifariş detallarının dəqiqləşdirilməsi, sifarişin istifadəçiyə göndərilməsi.
4.2. Operator həmçinin İstifadəçiyə yeni məhsul və xidmətlər, xüsusi təkliflər və müxtəlif tədbirlər haqqında bildirişlər göndərmək hüququna malikdir. İstifadəçi hər zaman Operatora hyun_global@mail.ru elektron poçt ünvanına “Yeni məhsullar və xidmətlər və xüsusi təkliflər haqqında bildirişlərin rədd edilməsi” qeydi ilə məktub göndərməklə məlumat mesajlarını almaqdan imtina edə bilər.
4.3. İnternet statistikası xidmətlərindən istifadə etməklə toplanan İstifadəçilərin anonim məlumatları, İstifadəçilərin saytda hərəkətləri haqqında məlumat toplamaq, saytın keyfiyyətini və onun məzmununu yaxşılaşdırmaq üçün xidmət edir.

5. Şəxsi məlumatların emalı üçün hüquqi əsaslar
5.1. Operator İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını yalnız https://hyunglobal.net/ saytında yerləşən xüsusi formalar vasitəsilə İstifadəçi tərəfindən müstəqil şəkildə doldurulduqda və/və ya göndərildikdə emal edir. Müvafiq formaları doldurmaqla və/və ya şəxsi məlumatlarını Operatora göndərməklə İstifadəçi bu Siyasətlə razılığını bildirir.
5.2. İstifadəçinin brauzer parametrlərində buna icazə verildiyi təqdirdə Operator İstifadəçi haqqında anonimləşdirilmiş məlumatları emal edir (kukilərin saxlanması və JavaScript texnologiyasından istifadə aktivdir).

6. Fərdi məlumatların toplanması, saxlanması, ötürülməsi və emalının digər növləri Operator tərəfindən emal edilmiş fərdi məlumatların təhlükəsizliyi şəxsi məlumat sahəsində mövcud qanunvericiliyin tələblərinə tam riayət etmək üçün zəruri olan hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə təmin edilir.
6.1. Operator şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin edir və icazəsiz şəxslərin şəxsi məlumatlara girişinin qarşısını almaq üçün bütün mümkün tədbirləri görür.
6.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatları, mövcud qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı hallar istisna olmaqla, heç bir halda üçüncü şəxslərə verilməməlidir
6.3. Şəxsi məlumatlarda qeyri-dəqiqliklər aşkar edilərsə, İstifadəçi “Şəxsi məlumatların yenilənməsi” qeydi ilə Operatorun hyun_global@mail.ru e-poçt ünvanına Operatora bildiriş göndərməklə onları müstəqil şəkildə yeniləyə bilər.
6.4. Şəxsi məlumatların emalı müddəti qeyri-məhduddur. İstifadəçi istənilən vaxt Operatorun hyun_global@mail.ru elektron poçt ünvanına “Şəxsi məlumatların emalına razılığın geri götürülməsi” qeydi ilə e-poçt vasitəsilə Operatora bildiriş göndərməklə şəxsi məlumatların emalına razılığını geri götürə bilər.

7. Fərdi məlumatların sərhədlərarası ötürülməsi
7.1. Fərdi məlumatların sərhəddən kənar ötürülməsinə başlamazdan əvvəl operator, ərazisinə şəxsi məlumatların ötürülməsi nəzərdə tutulan xarici dövlətin fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının etibarlı qorunmasını təmin etməyə borcludur.
7.2. Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verməyən fərdi məlumatların xarici dövlətlərin ərazisinə ötürülməsi yalnız fərdi məlumat subyektinin şəxsi məlumatlarının sərhəddən kənar ötürülməsinə və/və ya icrasına yazılı razılığı olduqda həyata keçirilə bilər.

8. Yekun müddəalar
8.1. İstifadəçi şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı maraq doğuran məsələlərlə bağlı hyun_global@mail.ru elektron poçtu vasitəsilə Operatorla əlaqə saxlamaqla istənilən aydınlıq əldə edə bilər.
8.2. Bu sənəd Operatorun şəxsi məlumatların emalı siyasətində hər hansı dəyişikliyi əks etdirəcək. Siyasət yeni versiya ilə əvəz olunana qədər qeyri-müəyyən müddətə qüvvədədir.
8.3Siyasətin cari versiyası İnternetdə https://hyunglobal.net/privacy ünvanında sərbəst şəkildə mövcuddur.